Iedere handballer begint bij een handbalvereniging. Meestal is dit de vereniging in het dorp of als er geen handbalvereniging in het dorp zit, eentje in de buurt. Voor de jonge spelers is spelplezier het belangrijkste. Langzaam maar zeker zie je dan verschillen ontstaan. Sommige spelers hebben een aangeboren balgevoel en vinden het een leuk spelletje. Zij willen zich graag verder ontwikkelen en willen meer uitdaging dan de vereniging kan bieden. Op zo’n moment komt de handbalschool in beeld. De handbalschool is de eerste stap op weg naar een handbalcarrière. Vanuit de handbalscholen kun je doorstromen naar een RTC (regionaal trainings centrum). Doorstromen naar de nationale selectie kan alleen als je traint op een RTC of bent toegelaten tot de Handbalacademie. In bijgaand schema is dit in beeld gebracht.

Screen_Shot_2019-11-25_at_9.09.48_AM.jpg

Je kunt alleen geselecteerd worden voor de trainingen op het RTC als je traint bij een door de NHV gecertificeerde handbalschool. Deze certificering houdt in dat de HandbalSchool het NHV-beleid HandbalScholen onderschrijft en daarmee de kwaliteit van de school borgt. Een lijst met gecertificeerde HandbalScholen vind je hier.

De weg naar de top is lang, zwaar, pittig en moeizaam. Lang niet alle spelers die de ambitie te hebben om topsporter te worden, lukt het ook. Dit kan komen door een blessure die zodanig ernstig is dat het beter is om te stoppen. Of doordat in de pubertijd de focus verandert en de sport minder belangrijk wordt. School, studie, reisafstand, het zijn allemaal factoren die de weg naar de top beïnvloeden. Het bereiken van de top is uiteindelijk maar voor weinig spelers weggelegd. Als HandbalSchool Rijnmond willen wij alle spelers een goede start geven en ze zo op weg helpen.

Gedragscode voor topsporters

De topsporter:

IS EERLIJK en SPORTIEF: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping. Doe altijd je best om te winnen. Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportaspect, zoals de eerste uitgooi.

PAST OP MET WEDDEN. Wed nooit op tegenstander(s), wed nooit op eigen sport.

IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, ook niet aan familie en vrienden, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen.

KENT EN HOUDT ZICH AAN DE REGELS, WAARONDER OOK REGELS OP HET GEBIED VAN DOPING EN MATCHFIXING.
BEZOEKT DE VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN over doping en matchfixing. NOC*NSF en de Dopingautoriteit hebben de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport ontwikkeld, die bestaat uit drie voorlichtingspakketten: Goud, Zilver en Brons. De sporter bezoekt de bijeenkomsten die onderdeel uitmaken van deze pakketten. De sporter bezoekt de voorlichtingsbijeenkomsten over matchfixing van NOC*NSF of de sportbonden en/of volgt de e-learning over matchfixing.

LEVERT DE WHEREABOUTS ALTIJD TIJDIG EN CORRECT AAN Sommige sporters hebben een whereaboutsverplichting. Zij dienen hun verblijfsgegevens door te geven aan de Dopingautoriteit of hun Internationale Federatie. Het is de verplichting van de sporter om hier correct en secuur mee om te gaan.

IS OPEN, Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur van jouw sportvereniging of sportbond. Meld (signalen van) een dopingovertreding. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport of andere daarvoor beschikbare kanalen. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen of andere ernstige overtredingen van deze code bemerkt, meld dit.

IS EEN VOORBEELD EN TOONT RESPECT: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter of jury, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie.
DISCRIMINEERT NIET: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, AAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, SCHEIDSRECHTERS/JURYLEDEN, OF DERDEN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

Meer weten of de animatie Gedragscode Sport voor topsporters bekijken:
https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-topsporters


Deel deze pagina